A N M Ä L A N
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vellinge-Näsets Simklubb
Simidrott

Simstödet

Simstödet aktiveras när en elev i simskolan, av en eller annan anledning, placeras på samma nivå i simskolan för tredje terminen (vår-/hösttermin) i rad och har en närvaro på tidigare terminer på minst 17 lektioner.

 

Simlinjen

VNSK följer Svenska Simförbundets utvecklingsstege, den Svenska Simlinjen, där simskolan utgör steg två – Simma för att lära.

Simskolan består av olika nivåer och är kunskapsorienterad vilket innebär att en elev skall tillgodogöra sig alla kunskapsmoment i en nivå innan eleven går vidare till nästa. Det är alltså inte vare sig fel eller konstigt att bli placerad på samma nivå under flera terminer.

 

Syfte med simstödet

Syftet med Simstödet är att säkerställa att alla elever i föreningens simskola skall få simundervisning som är anpassad enligt varje individs förutsättningar.

Målet är att alla elever som omfattas av Simstödet skall klara kunskapskraven för aktuell nivå och därmed kunna gå vidare till nästa nivå.

 

Vad händer?

 • Ca 3-4 veckor in på terminen gör vi en slutlig kunskapsbedömning
 • Ett åtgärdsprogram för varje barn tas fram
 • Vi informerar föräldrar (via mail, samtal efter /innan/under lektioner)

 

Vad är en åtgärdsplan?

 • Allt som kan hjälpa eleven
 • Anpassad efter individens behov
 • I första hand genomförs åtgärderna under lektionstid men det kan även förekomma att åtgärdsplanen omfattar aktiviteter utanför ordinarie lektionstid

 

Exempel på vad en åtgärdsplan kan innehålla:

 • Lektionsanpassning, speciella övningar
 • Extra instruktör (alla eller enstaka lektioner)
 • Individuella lektioner
 • Lektionstillfällen under lov
 • Information till föräldarna, övningar att göra hemma eller på badhuset

 

Vad är skillnaden?

VNSK´s simskola har alltid anpassat undervisningen efter varje elevs förutsättningar, skillnaden med Simstödet är att vi arbetar strukturerat med de elever som blivit kvar på samma nivå flera terminer, vilket bland annat innebär:

 • att det finns en tydlig målsättning att eleverna som omfattas av Simstödet under terminen skall klara målen för respektive nivå
 • att vi säkerställer att alla elever som har behov av anpassad undervisning också får det
 • att målsmän informeras
 • att extra resurser tillförs
 • att vi på ett använder oss av statistik och annan erfarenhet från Simstödet för att ytterligare utveckla verksamheten

 

Vad händer efter Simstödet

Elever som klarar kunskapskraven går vidare till nästa nivå i Simskolan och omfattas inte längre av Simstödet.

 
Anmälan
Partners