Hoppa till sidans innehåll

Hem

Årsmöte 2020

04 MAR 2020 15:53
Medlemmarna i Vellinge-Näsets Simklubb kallas till ordinarie Årsmöte.

Tid: Onsdagen den 25 mars 2019, klockan 18:30

Plats: Vellinge Näsets klubblokal, Vanningen
  • Skapad: 04 MAR 2020 15:53

ÅRSMÖTE

2020

VELLINGE-NÄSETS SIMKLUBB

 

 

Medlemmarna i Vellinge-Näsets Simklubb kallas till ordinarie Årsmöte.

Tid: Onsdagen den 25 mars 2019, klockan 18:30

Plats: Vellinge Näsets klubblokal, Vanningen

Mötet inleds med ordinarie årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Därefter sker

utdelning av olika utmärkelser.

 

Välkomna

Styrelsen

Dagordning

 

 

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5 Fastställande av föredragningslista.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revision avser.

9 Fastställande av Medlemsavgifter.

10   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets/räkenskapsår.

11   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12   Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)     två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)    två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

samt

e)    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;    

 13 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet 

Skribent: Jessica Nordefell
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Vellinge Näsets SK - Simidrott
Vanningen
23536 Vellinge

Kontakt:
Tel: 040457860
E-post: This is a mailto link

Se all info