Hoppa till sidans innehåll

Hem

Årsmöte 2019

04 MAR 2019 14:01
Medlemmarna i Vellinge-Näsets Simklubb kallas till ordinarie Årsmöte.
Tid: Onsdagen den 27mars 2019, klockan 18:30
Plats: Vellinge Näsets klubblokal, Vanningen
  • Uppdaterad: 04 MAR 2019 14:01

 

Mötet inleds med ordinarie årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Därefter sker utdelning av olika utmärkelser.

Välkomna
Styrelsen

Dagordning

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5 Fastställande av föredragningslista.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revision avser.

9 Fastställande av Medlemsavgifter.

10   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets/räkenskapsår.

11   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12   Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;
b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c)     två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d)    två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
samt
e)    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 

13 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet 

Skribent: Jessica Nordefell
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Vellinge Näsets SK - Simidrott
Vanningen
23536 Vellinge

Kontakt:
Tel: 040457860
E-post: This is a mailto link

Se all info