Hoppa till sidans innehåll

Hem

Årsmöte

06 MAR 2018 12:53
  • Uppdaterad: 06 MAR 2018 18:43

 

ÅRSMÖTE

2018

VELLINGE-NÄSETS SIMKLUBB

  

Medlemmarna i Vellinge-Näsets Simklubb kallas till ordinarie Årsmöte.
Tid: Onsdagen den 21mars 2018, klockan 19:00
Plats: Vellinge Näsets  klubblokal, Vanningen
Mötet inleds med ordinarie årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Därefter sker
utdelning av olika utmärkelser.

 

Välkomna
Styrelsen
Dagordning

 

 

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3 Fastställande av dagordningen.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5 Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet,

samt rösträknare.

6 Styrelsens och Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7 Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revision avser.

9 Fastställande av Medlemsavgifter för 2018.

10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande året.

11 Val av:

o Fyra ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för en tid av två år.

  • Tre suppleanter i föreningens styrelse för tid av ett år.

o Två ordinarie revisorer för en tid av ett år.

o Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav 1 ska vara sammankallande.

 

12 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller som är inlämnade till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet, dock för förslag gällande stadgeändring senast 30 dagar före mötet.

13 Övriga frågor.

Stadgeändring: Uppdatering av stadgarna.

 

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen.


E-post: This is a mailto link

Postadress:
Vellinge Näsets SK - Simidrott
Vanningen
23536 Vellinge

Kontakt:
Tel: 040457860
E-post: This is a mailto link

Se all info